Prof. habil. dr. Rimantas Barauskas
Kauno Technologijos Universitetas, Informatikos fak.
Taikomosios informatikos katedra
Gimimo data ir vieta
1953m. gruodžio 28d. Kaunas
Darbovietė
Kauno technologijos universitetas, Informatikos fakultetas,
Taikomosios informatikos katedros vedėjas, profesorius.
Baigta aukštoji mokykla
Kauno politechnikos institutas, 1976m.,
Taikomosios matematikos specialybė
Mokslo vardas ir laipsnis
Profesorius (1993m), Habil.daktaras(technologijos mokslai,1993m),
Docentas (1992m),Vyresn.mokslo darbuotojas (1981m),Daktaras (technikos mokslai,1981m)
Narystė
Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys (Technikos mokslų skyrius, 2019m)
Disertacijos:
Habilituoto daktaro Tampriųjų konstrukcijų su vienpusiais ryšiais analizė ir sintezė: kompiuteriniai metodai ir taikymas valdomose vibracinėse sistemose . ( 1993m) daktaro - Smūginės sąveikos vibrovariklių tyrimas baigtinių elementų metodu (1981m)
Darbo veikla:
1976-1979 - KPI elektroninės skaičiavimo technikos laboratorija, jaun.mokslo darbuotojas;
1979-1986 - KPI mokslo centras "Vibrotechnika", aspirantas, nuo 1981m vyresn.mokslo darbuotojas;
1986-1993 - KTU Teorinės mechanikos katedra, docentas;
1993-2002 - KTU Inžinerinės mechanikos katedra, profesorius, nuo 1995m katedros vedėjas;
2002-2013 - KTU Sisteminės analizės katedros vedėjas;
Nuo 2013 - KTU Taikomosios informatikos katedros vedėjas
Apdovanojimai
1996m. Lietuvos Nacionalinė mokslo premija už darbų ciklą “Vibrosmūginės sistemos: tyrimas, optimizavimas, taikymas (bendraautorius - V.Ostaševičius).
2009m. Lietuvos Nacionalinė mokslo premija už vadovėlį „Baigtinių elementų metodo pagrindai“ ir darbų ciklą “Baigtinų elementų metodas: skaičiavimo metodai ir taikymai (bendraautoriai - R.Belevičius, R.Kačianauskas).
Stažuotės
1985-1986 - stažuotė Vokietijoje, Acheno Technikos universitete;
1996 - kokybės valdymo kursai Anglijoje pagal tarptautinę programą "Lithuanian Metal Control Laboratory";
1996 - antiseisminio projektavimo kursai Japonijoje, Elektros energetikos informaciniame centre (JEPIC);
2000 – TATENA Regioninis seminaras “Neardančiosios kontrolės rezultatų įvertinimas liekamojo resurso nusatymuič Brno,Čekija
2001 – stažuotė Linčiopingo universitete pagal SOCRATES mainų programą
Mokslinio darbo kryptys
Sistemų fizikinės elgsenos skaitinių modelių (skaičiuojamosios mechanikos) informacinių technologijų vystymas ir taikymas:
- valdomų virpančiųjų sistemų su vienpusiais ryšiais analizė, sintezė ir valdymas;
- trumpųjų bangų tampriose, akustinėse ir tekančio skysčio terpėse modeliai;
- kompozitinės tekstilės struktūrų balistinės sąveikos ir suirimo baigtinių elementų modeliai;
- biomedicinos ir biomechanikos fizikiniai skaitiniai modeliai;
ir kt.
Publikacijos
~250 straipsnių, 6 monografijos, 7 vadovėliai
Vadovavimas doktorantams
8 doktorantai apgynė daktaro disertacijas
Dėstomi dalykai
Skaitiniai metodai ir algoritmai P170B115
Fizikine elgsena grįstos animacijos P170B118
Fizikinės elgsenos modeliai ir algoritmai P170M102
3D objektų aproksimacija ir vizualizavimas P170M103
Informatikos matematiniai modeliai P170D101
Baigtinių elementų metodas T210M009
Skaitiniai inžinerijos metodai T210D439
Mechaniniai virpesiai T210M439
Patirtis naudojant programinę įrangą
FORTRAN, C, Java, MATLAB, ANSYS, CFX, LS-DYNA, COMSOL Multiphysics
Kalbų žinios
Anglų, rusų, vokiečių