Prof. habil. dr. Rimantas Barauskas
Kauno Technologijos Universitetas, Informatikos fak.
Taikomosios informatikos katedra

Algoritmas tvarkaraščio planavimo orlaivius aptarnaujančio personalo darbo grafikui sudaryti

sukurti algoritmą ir programą-prototipą, kuri pagal išeities duomenis ir tvarkaraščio apribojimus automatiškai sudarytų orlaivius aptarnaujančio personalo darbo grafikus. Programa-prototipas turėtų būti realizuota objektiškai orientuota programavimo kalba (pvz. JAVA) ir suformuotus darbo grafikus pateiktų dviem failais: 1. darbo_laikai.csv – skirtingose eilutėse pateikiama konkretaus darbuotojo kodas, ir jo dirbamas laikas. 2. atliekamos_uzduotys.csv – skirtingose eilutėse pateikiama, kuris darbuotojas kurią užduotį vykdys (užduoties identifikatorius / darbuotojo identifikatorius). Siektina, kad algoritmo veikimo trukmė atliekant darbo grafikų formavimą pagal pavyzdinius duomenis truktų iki 24 val.
FinansavoUAB „NFQ Technologies“, 2017
Reg. Nr.SV9-1470
Grįžti į sąrašą