Prof. habil. dr. Rimantas Barauskas
Kauno Technologijos Universitetas, Informatikos fak.
Taikomosios informatikos katedra

Algoritmo tvarkaraščio planavimo orlaivius aptarnaujančio personalo darbo grafikui išplėtimas

Šis darbas yra tyrimų, atliktų pagal sutartį SV9-1470 tąsa. Jame anksčiau sukurtas tvarkaraščio sudarymo algoritmas praplėstas iš anksto žinomo darbuotojo darbo grafiko įvertinimu ir visuminio darbuotojų darbo laiko balansavimu. Uždavinys sprendižmas genetinio programavimo metodu, parenkant tinkamą tikslui orientuotą etapinę skaičiavimų strategiją: -kai žinomos privalomos darbuotojo užduotys, darbuotojo tvarkaraštis suformuojamas iš žinomų dirbamų laikotarpių, o paskui įterpiamos kitos darbuotojui priskirtos užduotys. Toks užduočių įterpimas yra imlus skaičiavimų prasme, todėl turi būti taikomas tik tiems darbuotojams, kurie turi privalomų vykdyti užduočių; -Į tvarkaraščio sudarymo algoritmą įtraukiamas ketvirtas etapas – darbo laiko balansavimas. Šio etapo metu užduotys iš darbuotojų, turinčių viršvalandžius, perkeliamos darbuotojams, neišdirbantiems savo darbo laiko. Šis etapas taip pat yra imlus skaičiavimams, nes atliekamas tikrinimas įterpiant užduotį į jau sudarytą tvarkaraštį. Atlikus tyrimą siūloma balansavimą daryti ne daugiau kaip 10 % darbuotojų ir tik tuo atveju, jeigu jiems priskirti viršvalandžiai.
FinansavoUAB NFQ Technologies, 2018
Reg. Nr.SV9-1799
Grįžti į sąrašą