Prof. habil. dr. Rimantas Barauskas
Kauno Technologijos Universitetas, Informatikos fak.
Taikomosios informatikos katedra

Tvarkaraščių sudarymo algoritmo patobulinimas pritaikant jį darbuotojų poreikio įvertinimui

1. Duomenų analizės modelio, kurios pagrindu būtų įmanoma kaip galima tiksliau įvertinti pirminį darbuotojų poreikį (pvz. maksimalaus užduočių persidengimo darbo grafike, santykinio užduočių pasiskirstymo tarp skirtingų darbuotojų grupių, kitų parametrų išskaičiavimas), sukūrimas; 2. Modelio, leidžiančio pagal santykinai neilgą darbo grafiko formavimo laiką, prognozuoti sudaromo darbo grafiko gerumą, sukūrimas; 3. Algoritmo, vertinant pradinius duomenis bandymų sudaryti darbo grafiką atliekančio pakeitimus darbuotojų poreikio aibėje (pašalinant / pridedant darbuotojus prie tam tikrų grupių, ar atliekant pakeitimus tarp grupių), sukūrimas; 4. Apjungiant 1 ir 2 punktus realizuoti adaptyvų darbuotojų poreikio įvertinimo algoritmą, kurio rezultatas būtų sudaryta darbuotojų aibė, kuria papildžius pradinių duomenų rinkinį būtų suformuojamas pavyzdinis darbo grafikas
Metai2021
FinansavoUAB NFQ Technologies
Reg. Nr.SV9-4240
Grįžti į sąrašą