Prof. habil. dr. Rimantas Barauskas
Kauno Technologijos Universitetas, Informatikos fak.
Taikomosios informatikos katedra
Rimantas Barauskas, Radvilė Krušinskienė.
1. Development and validation of structural models of human posture
Mathematical Modelling and Analysis = Matematinis modeliavimas ir analizė : mokslo darbai, Technika, 2006, Vol. 11, no. 1, p. 1-12, 1392-6292.
Remigijus Ankėnas, Rimantas Barauskas.
2. Finite element investigation on parameters influencing the springback during sheet metal forming = Parametrų, turinčių įtakos tampriajai detalės formos atstatai štampuojant metalo lakštus, tyrimas baigtinių elementų metodu
Mechanika, Technologija, 2006, nr. 5(61), p. 57-61, 1392-1207.
Rimantas Barauskas, Mindaugas Kuprys.
3. Collision handling of fabric yarns in woven structures = Siūlų kontaktų valdymas tekstilės struktūrose
Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control, Technologija, 2005, T. 34, nr. 4, p. 318-326, 1392-124X.
Vitas Lendraitis, Valentinas Snitka, Rimantas Barauskas.
4. Creation and investigation of membrane actuator for nanopositioning using laser micro-machining = Membraninio aktiuatoriaus nanopozicionavimui kūrimas ir tyrimas naudojant lazerinį mikroapdirbimą
Mechanika, Technologija, 2005, nr. 6(56), p. 50-54, 1392-1207.
Vitas Lendraitis, Gediminas Seniūnas, Valentinas Snitka, Vida Mizarienė, Rimantas Barauskas.
5. Investigation of micro mechanic membranes with functional piezoelectric film = Mikromechaninių membranų su funkciniu pjezoelektriniu sluoksniu tyrimas
Mechanika, Technologija, 2005, nr. 5(55), p. 27-31, 1392-1207.
Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė, Feliksas Ivanauskas, V. Skakauskas, Rimantas Barauskas.
6. The structure modeling of material composed of the orthotropic crystals
Nonlinear Analysis: modelling and control, Institute of Mathematics and Informatics, 2004, Vol. 9, no. 4, p. 297-306, 1392-5113.
Rimantas Barauskas, Stanislovas Masiokas, Valdas Jonas Pakėnas.
7. Apšvieta nuo pakrypusios stačiakampės plokštumos = Illuminance caused by inclined rectangular plane
Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering = Электроника и электротехника, Technologija, 2003, nr. 2(44), p. 35-37, 1392-1215.
Aušra Abraitienė, Lina Valasevičiūtė, Rimantas Barauskas, Andrius Vilkauskas.
8. Finite element analysis of ballistic properties of a multilayer textile package in LSDYNA
Medžiagotyra, Technologija, 2002, Vol. 8, no. 4, p. 500-505, 1392-1320.
Rimantas Barauskas, Mindaugas Kuprys, Ula Leonavičiūtė.
9. Object-oriented implementation of transient wave propagation finite element models = Trumpųjų bangų sklidimo baigtinių elementų modelių objektinė realizacija
Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control, Technologija, 2003, no. 4(29), p. 30-38, 1392-124X.
Jovita Danielytė, Rimantas Barauskas, Rimvydas Gaidys, Alė Gaidytė.
10. Finite element investigations on biomechanics of lower canine under the iInfluence of an orthodontic force = Apatinio iltinio danties, veikiamo ortodontinių jėgų, biomechanikos tyrimas, naudojant baigtinių elementų modelius
Mechanika, 2003, Nr. 3 (41), p. 59-63, 1392-1207.
Rimantas Barauskas, Valdas Eidukynas, Vytautas Grigas, Pranas Žiliukas.
11. Computational analysis of the vibration of a large – scale piping system with emphasis to fatigue defect growth evaluation = Sudėtingo vamzdyno virpesių įtakos nuovargio plyšio didėjimui skaičiuojamoji analizė
Mechanika, Technologija, 2002, nr. 4(36), p. 37-41, 1392-1207.
Rimantas Barauskas, Valdas Eidukynas, Vytautas Grigas, Pranas Žiliukas.
12. Comparative analysis of methods for evaluation of the response of large-scale systems to the dynamic loading
Journal of Vibroengineering, Vibromechanika, 2001, no. 2(7), p. 83-85, 1392-8716.
Rimantas Barauskas, Vytautas Grigas, Pranas Žiliukas.
13. Sudėtingų sistemų atsako į dinaminį poveikį metodų lyginamoji analizė = Comparative analysis of methods for evaluation of the response of complicated systems to the dynamic excitation
Mechaninė technologija : mokslo darbai, Technologija, 2001, T. 29, p. 119-124, 0204-2053.
Saulius Kaušinis, Rimantas Barauskas.
14. Structural vibration modes of an angular velocity sensor
Journal of Vibroengineering, Vibromechanika, 2001, no. 1(6), p. 59-64, 1392-8716.
Antanas Šulskis, Rimantas Barauskas.
15. Klampaus nespūdaus plokščiojo srauto tekėjimo apie aerodinaminius NACA 2315 profilius analizė baigtinių elementų metodu = Finite elements analysis non compressible turbulent flow around airfols
Mechanika, Technologija, 2001, nr. 2(28), p. 49-57, 1392-1207.
Rimantas Barauskas, Vytautas Daniulaitis.
16. Computer program for explicit analysis of short wavelength transient elastic vibration in solids
Journal of Vibroengineering, Vibromechanika, 2000, nr. 4(5), p. 121-125, 1392-8716.
Rimantas Barauskas, Vytautas Daniulaitis.
17. Simulation of the ultrasonic wave propagation in solids = Ultragarso bangų sklidimo kietame deformuojamame kūne modeliavimas
Ultragarsas, Technologija, 2000, nr. 4(37), p. 34-39, 1392-2114.
Rimantas Barauskas.
18. On space and time step sizes in rectangular finite element meshes for ultrasonic pulse propagation = Stačiakampių baigtinių elementų tinklų impulsų sklidimui modeliuoti erdvės ir laiko žingsniai
Ultragarsas, Technologija, 2000, nr. 1(34), p. 47-53, 1392-2114.
Rimantas Barauskas.
19. Techniques in the dynamic analysis of structures with unilateral constraints = Konstrukcijų su vienpusiais ryšiais dinamikos analizės metodai
Structural dynamic systems computational techniques and optimization : nonlinear techniques, Gordon and Breach Science Publishers, 1999, p. 131-194, 9056996592.
Pranas Žiliukas, Rimantas Barauskas, Valdas Eidukynas.
20. Atominių elektrinių technologinių įrenginių seisminis kvalifikavimas; IAE įvertinimas = The Seismic Qualification of Technological Equipment of Nuclear Power Plants: NPP Estimations
Mechaninė technologija : mokslo darbai, Technologija, 1999, T. 27, p. 15-20, 0204-2053.
Rimantas Barauskas, Vytautas Daniulaitis.
21. Modelling techniques for ultrasonic wave propagation in solids: 2D case = Ultragarsinių bangų sklidimo kietuose kūnuose modeliavimo metodai
Ultragarsas = Ultrasound, Technologija, 1998, nr. 2(30), p. 7-10, 1392-2114.
Vytautas Daniulaitis, Rimantas Barauskas.
22. Modelling techniques of ultrasonic wave propagation in solids = Ultragarso bangų sklidimo kietuose kūnuose modeliavimo metodai
Ultragarsas = Ultrasound, Technologija, 1998, nr. 1(29), p. 7-11, 1392-2114.
Rimantas Barauskas.
23. Dynamic analysis of elastic structures with nonlinear interaction points - motion laws with steady and slowly varying amplitudes = Tamprių konstrukcijų su netiesinės sąveikos taškais dinamikos tyrimas
Lietuvos mechanikos rinkinys = Lithuanian journal of computational mechanics, Technika, 1994, T. 33, p. 23-34, 0460-2242.
Rimantas Barauskas.
24. Dynamic analysis of structures with unilateral constraints: numerical integration and reduction of structural equations = Konstrukcijų su vienpusiais ryšiais dinamikos tyrimas
Taikomoji mechanika = Applied mechanics = Прикладная механика : mokslo darbai, Technologija, 1994, p. 32-52, 9986130638.
Rimantas Barauskas, Валдас Йонас Пакенас, B Stulpinas.
25. Исследование виброзащитных систем с параметрическим возбуждением = Analysis of vibroisolation systems with parametrical extitation = Parametriškai žadinamų vibroapsaugos sistemų tyrimas
Taikomoji mechanika = Applied mechanics = Прикладная механика : mokslo darbai, Technologija, 1994, p. 233-251, 9986130638.
Rimantas Barauskas, O. Kovalevič, Kazimieras Ragulskis, B Stulpinas.
26. Управление резонансными колебаниями многомассовой системы посредством сложных законов возбуждения
Vibrotechnika = Vibrotechnics = Вибротехника : aukštųjų mokyklų mokslo darbų rinkinys, Mokslas, 1992, t. 67, p. 10-17, 0233-9293.
Rimantas Barauskas.
27. Прямое численное интегрирование уравнений динамики упругих механических систем с односторонними кинематическими ограничениями
Mokslas, 1992, t. 67, p. 177-191, 0233-9293.
Rimantas Barauskas.
28. Расчет многопериодных переходных и установившихся режимов вынужденных колебаний упругих механических систем с существенными нелинейностями
Vibrotechnika = Vibrotechnics = Вибротехника : aukštųjų mokyklų mokslo darbų rinkinys, Mokslas, 1992, t. 67, p. 135-145, 0233-9293.